welcome

.

.

.

welcome to my blog

Sunday, July 18, 2010

Sekolah dan Anugerah

Dekat ini menyaksikan sekolah berlumba-lumba dengan pemberian anugerah kepada warganya. Mengapa semua ini terjadi? Adakah berpunca dari sikapnya manusia? atau hanya sekadar suka-suka? Bermula dengan pertandingan di peringkat kelas,  sekolah, daerah/zon, negeri, kebangsaan dan akhirnya di peringkat antarabangsa. Kini di tahap yang lebih luas sekolah dipastikan terlibat dalam pertandingan dan penilaian anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Semua program-program di atas dikatakan bermatlamat mengukur dan mengesahkan kecemerlangan institusi pendidikan negara. Maka istilah dan program-program yang di senaraikan di bawah tidaklah asing kepada mereka:
  1. Anugerah Pusat Sumber Sekolah;
  2. Anugerah Nilam;
  3. Anugerah Sekolah Harapan Negara;
  4. Anugerah Kualiti Menteri Pelajaran;
  5. Anugerah Lonjakan Saujana;
  6. Anugerah Sekolah Cemerlang;
  7. Anugerah Sekolah Kluster;
  8. Pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi;


No comments:

Post a Comment